Hliník je považovaný za jednu z príčin Alzheimerovej choroby. Obsahuje ho aj hlinitokremičitan sodný (E554). Treba sa obávať?

Hlinitokremičitan sodný, prípadne známy tiež ako kremičitan sodno-hlinitý či aluminosilikát sodný, sa v potravinárstve používa ako protispekavá látka.

Jeho účelom je zabrániť tomu, aby sa práškové potraviny spekali a hrudkovali alebo aby si zachovali svoju sypkosť.

Okrem toho funguje aj ako nosič arómy.

Získava sa buď z prírodných zdrojov, alebo reakcií síranu hlinitého a kremičitanu sodného.

Má formu jemného bieleho prášku.

Hlavné dôležité body o E554 – hlinitokremičitane sodnom:

Je to protispekavá látka.
Ide o prírodnú látku, ale na použitie v potravinárskom priemysle sa vyrába aj synteticky .
Je vhodný pre deti.
Nepatrí medzi alergény .
Použitie v SR je povolené.

Kde sa hlinitokremičitan sodný používa?

Hlinitokremičitan sodný sa používa najmä v stolných soliach, sušených vajciach, kypriacom prášku, cukre, korení, kakau, syroch či rozmanitých sypkých zmesiach.

Okrem toho sa s ním stretneme v instantných potravinách ako s nosičom arómy, napríklad v polievkach.

Je E554 zdravé?

Hlinitokremičitan sodný je všeobecne považovaný za bezpečnú látku, ktorej konzumácia nie je spojená s nežiaducimi účinkami.

Jeho používanie bolo schválené tak Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA), ako aj americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA).

Niektoré zdroje napriek tomu poukazujú na možnosť, že hliník, ako neurotoxický prvok, môže byť následne v našom organizme škodlivý. Tento prvok je totiž spájaný s Alzheimerovou chorobou a ďalšími neurodegeneratívnymi ochoreniami.

Úrad EFSA však dospel k záveru, že príjem hliníka potravinami v primeranej miere nepredstavuje riziko.

Použitie v EÚ vs. USA vs. svet

Používanie hlinitokremičitanu sodného v potravinárskom priemysle je povolené v EÚ, USA, Austrálii av ďalších krajinách sveta.