Predtým používaný na konzerváciu vajec, dnes uľahčuje napríklad lúpanie broskýň. Kremičitan sodný (E550)

Kremičitan sodný je chemická látka Na2SiO3. Je to biela, kryštalická látka, bez zjavného zápachu. Veľmi ľahko sa rozpúšťa vo vode, nie však v alkohole. Je stabilný v roztoku neutrálneho alebo alkalického pH. V kyslom roztoku kremíkový ión reaguje s vodíkovými iónmi za vzniku kyseliny kremičitej, ktorá pri zahrievaní tvorí silikagel, tvrdú a sklovitú látku.

Hlavné dôležité body o E550 – kremičitane sodnom:
Je to prírodná látka
Použitie v SR nie je povolené
Nie je vhodný pre deti
Je to alergén

Výroba E550

Kremičitan sodný je prirodzene tvorený reakciou oxidu kremičitého (alebo oxidom kremičitým, E551, kremeňom, pieskom) s uhličitanom sodným (E500) v roztavenom stave. Jedná sa o silnú bázu tvoriacu veľmi alkalické roztoky, korozívne pre pokožku a sliznice (pH 13 v roztoku pri 1%).

V neagresívnych dávkach existujú oxid kremičitý a kremičitany prirodzene v strave odvodenej z rastlín, najmä obilnín.

Na čo sa používa kremičitan sodný?

Kremičitan sodný sa používa v potravinárskom priemysle, vo farmaceutickom priemysle, alebo v kozmetike.

  • V potravinárskom priemysle ako látka protispekavá. Mala by uľahčiť lúpanie broskýň.
  • Na začiatku 20. storočia bol používaný na konzerváciu vajec. Keď sú čerstvé vajcia ponorené do roztoku kremičitanu sodného, ​​baktérie schopné degradovať vajíčko zadržia a udržujú vlhkosť, pričom vajcia konzervujú maximálne deväť mesiacov.
  • Vo farmaceutickom priemysle napríklad na výrobu dezinfekcie
  • V kozmetike na farbenie vlasov
  • Používa sa aj na výrobu mydiel a umývacích produktov
  • Uplatnenie nájde aj v stavebníctve, automobilovom, alebo textilnom priemysle

Je kremičitan sodný zdravý?

Ako čistá látka je kremičitan sodný považovaný za toxický požitím, kontaktom a inhaláciou. Pravdepodobne kvôli alkalite molekuly, ktorá požitím spôsobuje krvácanie žalúdka a duodenum, ako aj erózii tenkého čreva. U zvierat spôsobuje poškodenie obličiek (pri chronickom požití). Účinky chronickej toxicity neboli u ľudí testované.

Ako potravinové aditívum je kremičitan sodný často hlásený bez známych vedľajších účinkov.

Použitie v EÚ vs. USA vs. svet

V Európskej únii a mnohých iných krajinách nie je použitie E550 povolené, v USA je povolené.