Ferrokyanid sodný (E535) sa primárne používa v stolovej soli! Máme sa mu vyhýbať?

Ferokyanid sodný je kyanidová soľ používaná ako proti spekavá látka v stolných soliach, aby zostala sypká.

Hlavné dôležité body o E 535 – ferrokyanid sodný

Nie je prírodný , pretože sa vyrába chemickou syntézou
Je vhodný pre deti
Nie je to alergén – pozor by si mali dať iba osoby s ochorením obličiek
Je vegánsky aj bezlepkový

Výroba E535

Ide o syntetickú zlúčeninu, ktorá môže byť vyrábaná reakciou medzi kyanidom sodným a síranom železnatým vo vodnom prostredí.

Môže byť tiež vyrobený reakciou medzi kyanidom vápenatým, síranom železnatým a uhličitanom sodným.

Vznikajú žlté kryštály alebo kryštalický prášok.

Kde sa ferrokyanid sodný (E 535) používa?

Jeho hlavné použitie v potravinách je ako proti spekavá látka v soliach (kuchynská soľ, morská soľ, jodizovaná a nie jodizovaná soľ).

Povrch kryštálov soli je ľahko rozpustný vo vode a jednoducho na seba viaže vlhkosť aj zo vzduchu, potom dochádza k hrudkovaniu, čomu táto látka zabraňuje.

Konkrétne potraviny

  • Avokádo – Alpská soľ
  • Enpeka – veka tuková balená
  • Tesco – zemiakovo bryndzové pirohy

Je E535 zdravé?

Obavy o bezpečnosť všeobecne vyvoláva jeho chemický názov obsahujúci kyanid, známy toxín.

Napriek tomu pri použití ferokyanidu sodného ako potravinárskej prísady nedochádza k takmer žiadnym vedľajším účinkom. Jeho bezpečnosť bola schválená úradmi pre kontrolu potravín.

Veľa solí kyanidu je nebezpečných, ale kyanid v potravinárskych ferokyanidoch je netoxický, pretože je pevne viazaný na atóm železa, a preto nemá tendenciu uvoľňovať voľný kyanid.

V kyslom prostredí sa prerušia väzby medzi sodíkom a ferokyanidom a uvoľní sa toxický plyn – kyanovodík, ale žalúdočná kyselina je slabá kyselina, ktorá nemôže túto reakciu v našom tele podporiť.

Použitie v EÚ vs. USA vs. svet

Jeho použitie ako proti spekavá látka je schválené, ako v EÚ, tak USA alebo Austrálii.

S prijateľným denným príjmom: „0-0,025 mg/kg telesnej hmotnosti na deň.

Vzhľadom na jedinú toxicitu, ktorá zasahuje jedinca s ochorením obličiek bol stanovený prijateľný denný príjem na 0,03 mg/kg telesnej hmotnosti za deň.

Čím ferrokyanid sodný nahradiť?

Ak máte stále obavy, môžete si vybrať iné alternatívy proti spekavých látok, ako je oxid kremičitý, kremičitan sodný a kremičitan vápenatý.