E236 alebo kyselina mravčia – Ferda mravec by nemal radosť. Naozaj sa vyrába z mravcov?

V prírode ju naozaj nájdeme v mravcoch. Priemyselne sa našťastie vyrába inak.

Hlavné dôležité body o konzervante E236 – kyseline mravčej:
·         V nízkych koncentráciách by mala byť pre deti neškodná
· Vo vysokých koncentráciách môže vyvolať alergické reakcie
· V Európskej únii je jej používanie zakázané

Výroba E236

Priemyselne sa kyselina mravčia vyrába zahrievaním hydroxidu sodného a oxidu uhoľnatého pri tlaku 6-10 atmosfér a teplote 210°C. Vodný roztok kyseliny sa získava destiláciou sodnej soli so zriedenou kyselinou sírovou.

V roku 2009 bolo celosvetovo vyrobených 720 tisíc ton kyseliny mravčej a výroba bola viac-menej rovnomerne rozdelená medzi Európu a Áziu.

Môžeme ju nájsť aj pod názvom „kyselina metánová“ a je to bezfarebná, štipľavá, žieravá kvapalina.

Prirodzene sa vyskytuje v jede včiel a mravcov. Mravce z rodu Formica (odtiaľ aj názov samotnej kyseliny – formic acid) môžu striekať kyselinu na svoju korisť alebo brániť hniezdo. Nachádza sa ale napríklad aj v žihľave dvojdomej.

Na čo sa kyselina mravčia používa?

Používa sa predovšetkým na konzerváciu a ako antibakteriálny prostriedok v krmivách hospodárskych zvierat. V Európe sa aplikuje na siláž, vrátane čerstvého sena. V hydinárskom priemysle sa niekedy pridáva do krmiva, aby zabila baktérie E.coli.

Používa sa aj v kožiarskom a textilnom priemysle. Niektoré estery kyseliny mravčej sa používajú ako nosiče pre umelé arómy a vo výrobe parfumov. Používa sa ale aj v palivových článkoch, rôznych typoch čistiacich prostriedkov, ako odstraňovač vodného kameňa a do prostriedkov na čistenie záchodovej misy.

Aplikácia kyseliny mravčej bola ale hlásená aj ako účinná liečba bradavíc.

Je prísada E236 zdravá?

Kyselina mravčia má nízku toxicitu, preto sa môže používať aj ako potravinárska prísada (bola testovaná na myšiach). Koncentrovaná kyselina sa ale chová ako každá iná žieravina – poleptá kožu.

Nebezpečenstvo kyseliny mravčej spočíva v koncentrácii. V nízkych koncentráciách je bezpečná a ľudské telo je schopné ju ľahko metabolizuje a eliminuje. Vo vysokej koncentrácii potom môže spôsobiť poškodenie zraku, slepotu, poškodiť obličky a spôsobiť kožné alergie.

Použitie v EÚ vs. USA vs. Svet

V EÚ, Austrálii a na Novom Zélande je používanie kyseliny mravčej zakázané. V USA je zatiaľ povolená.