Aký majú baliace plyny význam v potravinárstve?

Balenie v modifikovanej (ochrannej) atmosfére nahrádza vzduch vo vnútri obalu špecifickým plynom alebo zmesou plynov, aby chránili potraviny a spomaľovali ich kazenie . K znehodnoteniu dochádza v dôsledku jedného alebo viacerých z nasledujúcich:
 • Mikroorganizmy: Mikroorganizmy, ako sú baktérie, kvasinky a plesne, môžu rásť v potravinách a pokaziť ich. Balenie v modifikovanej atmosfére pomáha spomaľovať rast týchto mikroorganizmov tým, že znižuje alebo nahrádza kyslíkové mikroorganizmy, ktoré potrebujú na prežitie.
 • Enzýmy: Enzýmy sú prirodzene sa vyskytujúce látky, ktoré spôsobujú zrenie plodín. Pozrite sa aj na naše články o rôznych plodinách .
 • Oxidácia: K oxidácii dochádza, keď sa spotrebný materiál dostane do priameho kontaktu so vzduchom; kyslík vo vzduchu môže spôsobiť žltnutie a zatuchnutie, keď tuky oxidujú. Oxidácia môže tiež spôsobiť zafarbenie potravín.
 • Vystavenie svetlu: Plyny samy o sebe nemusia nutne pomáhať chrániť pred svetlom, ale obal použitý v kombinácii s plynmi môže pomôcť so znížením vystavenia svetlu, ak je to prospešné.
 • Hmyz, hlodavce, parazity atď.: Plyny v spojení s obalom môžu vytvoriť bariéru, ktorá bráni pachu potravín, ktorý láka škodcov.
 • Fyzické poškodenie: Príkladom balenia v ochrannej atmosfére, ktorý sa používa na prevenciu fyzického poškodenia, je dusík, ktorý nájdeme vo vrecúškach na zemiačiky. Má veľa rôznych využití, ale funguje aj ako ochranný vankúš proti ťažkým taškám a škatuliam pri preprave.
 • Teplota: Vyššie teploty urýchľujú kazenie potravín. Keď sa vrátime k vrecúšku na zemiačiky, dusík v sáčku tiež dobre funguje s viacvrstvovou konštrukciou vrecka na reguláciu teploty. Vnútorné fóliové obloženie funguje najprv ako kyslíkový štít a taktiež ako teplotná bariéra.
 • Čas: Čas je nepriateľ. Veľa položiek v tomto zozname, ako sú mikroorganizmy, enzýmy a oxidácia, potrebuje čas na rast a vývoj. Balenie v modifikovanej atmosfére bojuje s týmto nepriateľom tým, že inhibuje rast enzýmov a mikroorganizmov, čím potravine dodáva toľko potrebný čas.

Výhody baliacich plynov

 • Dlhšia doba trvanlivosti v porovnaní s inými konvenčnými spôsobmi skladovania.
 • Zlepšenie vizuálnej príťažlivosti balených produktov.
 • Zachovanie živín potravín.
 • Dlhodobé uchovanie čerstvosti potravín.
 • Eliminácia chemických prísad/konzervačných látok.
 • Zachovanie pôvodných chutí potravín.

Nevýhody baliacich plynov

 • Jednou z hlavných nevýhod je cena - existujú lacnejšie spôsoby balenia potravín.
 • Menšia spotrebiteľská základňa .
 • Zložité na balenie.
 • Vyžaduje sa vyššia úroveň zaistenia kvality .

Je balenie v modifikovanej atmosfére bezpečné?

Balenie potravín v ochrannej atmosfére nie je úplne bez rizika. Existuje celý rad možných problémov s kontamináciou patogénmi, vrátane okrem iného L. monocytogenes, Y. enterocolitica a A. hydrophila. Aj keď však tieto riziká existujú, skutočných prípadov je veľmi málo.