Soľ ani víno sa nezaobídu bez ferrokyanidu vápenatého (E538). Prečo?

Ferrokyanid vápenatý (E538) sa využíva v potravinárstve ako protispekavá látka.

V názve tejto látky sa skrýva kyanid, čo by mohlo naznačovať jej škodlivosť. Nie je to ale pravda. Ferrokyanid vápenatý je úplne bezpečný.

V akých potravinách môžete túto zaujímavú látku nájsť?

Hlavné dôležité body o E538 – ferrokyanid vápenatý:
Nie je to prírodná látka.
Použitie v SR je povolené.
Je vhodné pre deti.
Nie je to častý alergén.

Výroba E538

Ferrokyanid vápenatý sa vyrába syntetickou metódou z kyanovodíka a hydroxidu vápenatého.

Na čo sa používa ferrokyanid vápenatý?

Ferrokyanid vápenatý sa používa hlavne pri výrobe soli a jej náhradiek. V soli funguje ako užitočný prostriedok proti hrudkám, ktoré by sa inak v soli vytvorili.

Výrobcovia túto látku ale môžu využiť aj pri výrobe vína. Na konci procesu sa ferrokyanid odfiltruje a víno je vďaka nemu nádherne čisté a priezračné.

Je E538 zdravý?

Výrobcovia v potravinárstve musia používať maximálne denné dávky tejto látky. Vďaka tomu je látka úplne bezpečná pre konzumáciu a žiadne vedľajšie účinky sa nikdy vo výskumoch nepotvrdili.

Použitie EÚ vs. USA vs. svet

V celej Európskej únii (vrátane Českej republiky) je používanie povolené, ale iba v jedlej soli a náhradách soli.

V Spojených štátoch je používanie tejto látky v potravinárstve povolené.