Čo je zlato alebo E175 av akej forme ho možno konzumovať?

Vedeli ste, že zlato sa dá aj konzumovať?

Je to prírodná kovová potravinárska prísada. Ako názov napovedá, potravinám bude prepožičiavať zlaté sfarbenie.

Používa sa iba ako náter na povrchy.

Hlavné dôležité body o E175 – zlato

Je to farbivo , ktoré sa získava ťažbou zlatej rudy

Je vhodné pre deti

Neboli zistené žiadne vedľajšie účinky spojené s jeho konzumáciou

Nie je to bežný alergén

Je vhodný pre vegánov

Výroba E175

Zlato sa získava ťažbou z rudy a následným spracovaním kyanidom sodným alebo amalgamáciou s ortuťou.

Amalgamácia zahŕňa vtiahnutie zlata do ortuti, pričom vzniká amalgám. Ortuť je potom odstránená rozpustením v kyseline dusičnej a vzniká zlato.

Kde sa zlato používa?

V potravinárstve sa používa ako ozdoba cukroviniek s cukrovým náterom a ďalšie čokoládové pochutiny. Jej využitie je výhradne dekoratívne.

V posledných rokoch sú veľkým hitom jedlé plátky zlata, ktoré sa používa na zdobenie potravín. Vyrába sa z čistého zlata alebo niekedy zo zmesi zlata a striebra. Ako jeho názov napovedá, je jedlý, pretože zlato je klasifikované ako „biologicky inertné “, čo znamená, že prechádza ľudským tráviacim traktom bez toho, aby bolo absorbované.

Je E1103 zdravé?

S konzumáciou zlata nie sú spojené žiadne vedľajšie účinky a ako bolo vyššie spomenuté, pre naše telo je biologicky interné a telom prechádza v nezmenenej podobe.

Použitie v EÚ vs. USA vs. svet

V Európskej únii aj v Spojených štátoch je jeho využívanie na dekoratívne účely povolené.

E175 je v potravinárskych výrobkoch v Austrálii zakázané.