Čo je striebro alebo E 174 a kde mimo šperkárstva ho nájdeme?

Krásny blýskavý kov sa môže používať aj inde než len v strojovom priemysle alebo šperkárstve.

Jedná sa o prírodnú kovovú potravinársku prísadu a najčastejšie sa používa ako farbivo v potravinách a nápojoch.

Farbivo sa používa len pre potravinárske výrobky, ale aj vo fotografii, batériách a na zjavnejšiu úpravu šperkov a príborov.

Hlavné dôležité body o E174 – striebro

Je to prírodná látka a prirodzene sa vyskytuje, ako v ľudskom, tak aj v zvieracom tele

Nie je vhodný pre deti

Nie je to bežný alergén

Je vhodná pre vegánov

Časté a dlhodobé vystavenie prachovej forme striebra môže spôsobiť argyriu , čo je trvalé zafarbenie očí a kože (najmä nosa a krku, a tiež môže viesť k poškodeniu očí)

Výroba E174

Získava sa zo striebornej rudy, za pomoci chemických reakcií.

Kde sa striebro používa?

Najbežnejším použitím tohto farbiva je na zdobenie tort a iných cukrárskych produktov.

Je E174 zdravé?

Pokiaľ je striebro požívané v malom množstve a iba príležitostne, väčšina z neho vyjde z tela von v nezmenenej podobe. Dlhodobé požívanie môže prispieť k porušeniu funkcie niektorých orgánov, sfarbeniu očí a blokovaniu niektorých enzýmov.

Použitie v EÚ vs. USA vs. svet

V Európskej únii je jeho použitie v potravinárstve povolené, iba na dekoratívne účely.

V USA aj v Austrálii je jeho používanie tiež povolené, za rovnakým účelom.