Fast green FCF (E143) zelené farbivo zakázané v EÚ. Z akého dôvodu?

Fast green FCF, tiež nazývaný food green 3, je modrozelené triarylmetánové potravinárske farbivo.

Slúži na nahradenie farby stratenej počas spracovania, ďalej na zvýraznenie už prítomnej farby, na minimalizáciu odchýlok medzi šaržou alebo na zafarbenie inak neofarbených potravín.

Hlavné dôležité body o E143 – fast green FCF:

Nejedná sa o prírodnú látku.
Nebezpečná látka.
Nevhodná pre deti.
Zakázaná v EÚ.

Výroba E143

Fast green FCF sa vyrába kyslo katalyzovanou kondenzáciou jednej molekuly 2-formyl-5-hydroxybenzénsulfónovej kyseliny s dvoma molekulami zo zmesi pozostávajúcej prevažne z 3-(etylfenylamino)metyl.

Kde sa fast green FCF používa?

E143 nájdete v potravinách akou sú:

  • konzervovanej zeleniny
  • želé
  • suché pekárske zmesi
  • omáčky
  • dezerty

Je E143 zdravé?

Toto syntetické farbivo je zle vstrebávané črevy. Má tumorgénne účinky u pokusných zvierat, rovnako ako mutagénne účinky ako u pokusných zvierat, tak u ľudí.

Jeho použitie v neriedenej forme je spojené s rizikom podráždenia očí, kože, tráviaceho a dýchacieho traktu.

Použitie v EÚ vs. USA vs. svet

Prídavná látka Fast green FCF nie je v Európskej únii povolená. Fast green FCF je v Spojených štátoch schválená, avšak je najmenej používaným farbivom zo siedmich hlavných farbív schválených FDA.

Ako nahradiť E143?

Fast green FCF môžete nahradiť prírodnými látkami zelenej farby. Ide napríklad o chlorelu alebo zelený jačmeň.